Home

Welkom op de website vanĀ Eten wat de pot schaft

Eten wat de pot schaft is een werk/leer bedrijf van Kr8tig.
Bij ons werken en leren mensen die bij reguliere scholen het programma niet kunnen volgen. Kr8tig biedt hen de mogelijkheid om toch een landelijk erkend diploma of certificaat te behalen zoals Mbo 1 & 2.
Deelnemers vanuit diverse maatschappelijke achtergronden krijgen bij ons een gericht maatwerktraject en/of een beroepsopleiding met gelijkwaardigheid
en onderling respect als uitgangspunten om nadien Kr8tig-er in de maatschappij terug te kunnen keren.
Kr8tig wil mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hernieuwd kansen bieden met de opbouw van zelfrespect en toekomstperspectief als
belangrijke drijfveren. Die kans zal in veel gevallen de eerste blijken. Speciaal voor deze groep probeert Kr8tig een brug te slaan naar werk.